Snabb säkerhetskopiering av konfigurationsfiler

Det är viktigt att ta en säkerhetskopia innan du pillar i konfigurationsfilerna och ett snabbt sätt att ta backup på dem från terminalen är att använda sig av “Brace expansion” i bash

$ cp filnamn{,.bak}

Detta går givetvis att kombinera med “Arithmetic Expansion” för att skapa mer “givande” namn, t.ex lägga in datum och tid i filnamnet på säkerhetskopian.

$ cp filnamn{,.$(date +%Y%m%d-%H:%m).bak}

så vad händer med kommandot egentligen?
Prova med att skriva ut kommanot med echo iställt:

$ echo cp filnamn{,.$(date +%Y%m%d-%H:%m).bak}
cp filnamn filnamn.20090225-09:02.bak
Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>