Monthly Archives: February 2009

mäta bandbredd på nätverket

När det uppstår problem med backup/restore beror ibland på nätverksproblem. Hastigheten mellan källa och mål (source and target) kan vara en flaskhals, då kan det vara bra att kunna mäta hastigheten mellan datorerna för att se om den verkliga hastigheten stämmer överens med vad vi förväntar oss.
Ett verktyg för att göra såna mätningar är iperf, som finns i “universe”.

iperf är ett terminalbaserat verktyg som är enkelt att komma igång med, där du på ena maskinen startar det i serverläge ( i mitt exempel heter maskinerna server.gargamel.nu och client.gargamel.nu )

$ $ iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------

på den andra maskinen startar du det i klientläge och genast sätter den igång att testa bandbredden.

 iperf -c server.gargamel.nu
------------------------------------------------------------
Client connecting to server.gargamel.nu, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------

efter en liten stund har den testat klart, och resultatet skrivs ut i båda terminaler.

$ iperf -c homer.gargamel.nu
------------------------------------------------------------
Client connecting to server.gargamel.nu, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local client.gargamel.nu port 56669 connected with server.gargamel.nu port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  160 MBytes  134 Mbits/sec

Som till de flesta bra verktyg finns mängder med inställningar till iperf, det är bara att läsa man, och help filerna..
Lycka till…

Snabb säkerhetskopiering av konfigurationsfiler

Det är viktigt att ta en säkerhetskopia innan du pillar i konfigurationsfilerna och ett snabbt sätt att ta backup på dem från terminalen är att använda sig av “Brace expansion” i bash

$ cp filnamn{,.bak}

Detta går givetvis att kombinera med “Arithmetic Expansion” för att skapa mer “givande” namn, t.ex lägga in datum och tid i filnamnet på säkerhetskopian.

$ cp filnamn{,.$(date +%Y%m%d-%H:%m).bak}

så vad händer med kommandot egentligen?
Prova med att skriva ut kommanot med echo iställt:

$ echo cp filnamn{,.$(date +%Y%m%d-%H:%m).bak}
cp filnamn filnamn.20090225-09:02.bak

pipemenu i obenbox

Openbox menysystem tillåter något som kallas “pipe menu“, det är små program som när de efterfrågas retunerar en xml-liknande menystruktur som openbox förstår. På så sätt kan vi göra små, eller stora, menyer i openbox som förändras beroende av olika saker.
Det jag genast gjorde var en pipemenu för mina virtuella maskiner som rullar på KVM.
pipemenu

Med hjälp av den kan jag snappt se statusen på den virtuella maskinen, samt manipulera (starta, stoppa, o.s.v) samt ansluta mig med vnc.

När jag sen lägger till nya virtuella maskiner så sköter min pipemeny till att uppdatera menyn helt “automagiskt”.

Det är så trevligt med openbox.

Skicka mail från script…

Jag har några script som körs med cron och behöver skicka status mail från dessa script till en extern mailadress. Eftersom den ISP jag har inte tillåter SMTP-traffik, utan kräver nyttjandet av en “Smart Host” så måste jag konfigurera exim4 att nyttja smart host.

Exim bör vara installerat, men om det inte är det så är det två paket som behövs, exim4 samt konfigurationsfilerna exim4-config

sudo apt-get install exim4 exim4-config

Kör en reconfig på exim4-config, i det “gui” får du inställningarna för smart host.

sudo dpkg-reconfigure exim4-config

Från skriptet använder jag kommandot “mail” som finns i mailutils

sudo apt-get install mailutils