PST, datahanteringens mardröm.

Först och främst kanske en förklaring om vad PST-filer är för något. enligt whatis.com så betyder PST “Personal Store” och används främst av outlook för att hantera objekt som exemeplvis epost, kontaktinformation, kalenderobjekt, etc.

Och varför skulle detta vara en mardröm att hantera?

Det är så att de flesta företag faktiskt använder Microsoft Exchange som mail-server, och då oftast outlook som mailklient. Jag personligen nyttjar denna kombination hos min nuvarande arbetsgivare och har inget att klaga på som användare, den gör sitt jobb och kombinationen exchange-outlook ger många bra och fungerande funktioner. Det är inte det som är problemet för många, problemet ligger i hur vi väljer att hantera data. Vi arkiverar inte, och i de tillfällen vi gör det så har vi oftast inte koll på varför eller hur vi skall arkivera. Utan defacto standard på epostanvändarna är att man inte tar bort några mail från sin inkorg eller skickat-mapp för att vi tror/misstänker att vi någongång i framtiden behöver använda detta mail igen. Resultatet blir att exchange-serverns databaser blir allt större och svårare att säkerhetskopiera eller återställa. Dessutom sjunker prestandan desto större databaserna blir.

Administratörernas botemedel heter Quota

Det blir betydligt enklare att hantera en exchangeserver när quota är satt, och tvingar användarna att antingen radera gamla object eller arkivera dessa på andra sätt. Och det är nu det dåliga beteendet som vi användare har gör sig påmint. Vi väljer att arkivera dessa mail på det sätt som outlook rekommenderar, nämligen i PST-filer. Så vi skapar en PST-fil och monterar den i outlook och drar över de objekten vi vill arkivera i vår PST-Fil. I vissa fall väljer outlook att rekommendera användarna att arkivera automatiskt, fantastiskt. Problemet kvarligger dock eftersom anledningen till att vi raderar objekten är för att vi tror/misstänker att vi skall använda dem igen, så lägga PST-filen på C:\ eller någon annan lokal disk går ju inte, det saknas oftasst backup på de lokala diskarna. Nej, de skall givetvis ligga på en nätverksresurs, där har vi ju fått lära oss att arbetsrelaterad data skall ligga eftersom vi tar backup på dessa. Fel nummer 1. Microsoft supporterar inte att placera PST-filer på nätverksresurser (kb297019).

Men de hamnar på nätverksresurser likförbannat, och tur är väl det? Tänk om viktigt företagsinformation som ligger i en PST-fil på en lokaldator skulle komma på drift eller försvinna för att datorn krashar, blir stulen eller infekterad av virus.

Men nu skapar dessa PST-filer ytterligare ett problem, nämligen backup/restore. Problematiken som vi ny flyttat från exchange-servern till filservern. Anledningen till detta är att outlook på något mysko sätt hanterar PST-Filen. Eftersom detta inte är öppen källkod eller ett öppet format så kan jag bara gissa vad som händer. För att demonstrera detta så gör jag ett exempel på min PST-fil som jag har på min hemkatalog på jobbet (ja, jag vet.. jag är en sån användare. Anledningen är att vi saknar alternativ till PST idag).

Först och främst så tittar vi på min PST fil på min hemkatalog (H:\)

H:\>dir
Volymen i enhet H har etiketten Shared Files
Volymens serienummer är A03A-E3BB

Innehåll i katalogen H:\

2010-06-23 10:38  <KAT>     .
2010-06-23 10:38  <KAT>     ..
2009-08-24 15:05        59 .bash_history
2009-08-10 11:26         0 .Xauthority
2010-06-23 10:38   1 146 864 640 arkiv.pst
2010-06-22 08:20  <KAT>     MyDocuments
2009-09-02 15:48  <KAT>     WebEx

Där ligger den, en arkiv.pst på drygt 1GB

tittar vi på attributen på den filen så ser det ut så här

H:\>attrib
       H:\.bash_history
       H:\.Xauthority
    I  H:\arkiv.pst

arkiv.pst har enbart I attributet satt

Nu monterar jag arkiv.pst i outlook och kör attrib igen

H:\>attrib
       H:\.bash_history
       H:\.Xauthority
    I  H:\arkiv.pst
A  H    H:\~arkiv.pst.tmp

det har skapats en temporär dold fil som hör till arkiv.pst
Nu avmonterar jag min PST-fil, och observera: jag har inte lagt till några objekt eller raderat. Bara monterat och avmonterat PST-filen i outlook, den bör alltså vara oförändrad.

H:\>attrib
       H:\.bash_history
       H:\.Xauthority
A    I  H:\arkiv.pst
A  H    H:\~arkiv.pst.tmp

Men vad nu… arkivflaggan på arkiv.pst är satt. Det innebär att filen är flaggad som förändrad och kommer att inkluderas i nästa inkrementella/diffrentiella backup!!!! fast vi inte gjort några förändringar.

efter att vi stänger outlook så försvinner tempfilen

H:\>attrib
       H:\.bash_history
       H:\.Xauthority
A    I  H:\arkiv.pst

Ponera att det sitter 100-tals outlookanvändare som blir “utstängda” från exchange-servern av administratörerna p.g.a. quota, och har sina PST-filer automatiskt monterade i outlook. Jösses va många kopior det blir

Så, jag tror att den där tempfilen används som någonform av “kö” mot PST-Filen och när vi avmonterar och stänger outlook så “flushas” förändringarna in i PST-Filen, oavsätt om vi adderat några objekt eller inte. FAIL!

Lösningen på detta är enligt mig en bättre hantering av företagsinformation i kombination med en aktiv HSM/Arkiverings-produkt samtidigt som quota försvinner.

En liten “rolig” detalj var när jag ködre attrib /? i windows 7

H:\>attrib /?
Visar eller ändrar filattribut.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
    [enhet:][sökväg][filnamn] [/S [/D] [/L]]

 +  Anger ett attribut.
 +  Rensar ett attribut.
 R  Filattributet Skrivskyddad.
 A  Filattributet Arkiv.
 S  Filattributet System.
 H  Filattributet Dold.
 I  Ej innehållsindexerat filattribut.
 [enhet:][sökväg][filnamn]
   Anger en eller flera filer som ska bearbetas av ATTRIB.
 /S Bearbetar matchande filer i den aktuella mappen
   och alla undermappar.
 /D Bearbetar även mappar.
 /L Fungerar på attributen för den symboliska länken
   i motsats till målet för den symboliska länken.

+ som parameter betyder vadå? :)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Be Sociable, Share!
 • Twitter
 • Facebook
 • email
 • StumbleUpon
 • LinkedIn